V đường VOVINAM DK

Thng bo 11.03.2005

 

 

1.       Biểu diễn v thuật Vovinam Thứ bảy ngy 12.03.2005 lc

14 giờ 30 tại Tilst:

V đường Vovinam thnh phố rhus sẽ biểu diễn v thuật Vovinam vo Thứ bảy 12.03.2005 lc 14giờ30 nhn ngy khai ging Lớp Văn Ho ma Xun của Hội Văn Ho VN thnh phố rhus.

Xin phụ huynh nhớ mang v phục cho cc em.

 

Ch : lc 14 giờ cc em sẽ sinh hoạt Văn Ho với lớp v thầy c của cc em

 

2.       Lớp Vovinam kho 1&2 sẽ nghỉ sớm vo lc 18giờ30 Thứ su ngy 18.03.2005

 

3.       V đường Vovinam tạm nghỉ Pske Thứ su ngy 25.03.2005

Ch : V đường sẽ sinh hoạt bnh thường trở lại từ

Thứ su 01.04.2005

 

 

4.       Ngy Thi ln Đai cho cc lớp Vovinam kho 1 v 2 l Thứ su 22.04.2005 lc 17giờ 30

 

 

HLV. Trần Ngọc Thnh (mobil: 51 29 90 08, email: vovinam_aahus@yahoo.dk)