Vơ đường VOVINAM DK

Thông báo 04 (05/2005)

 

 

Lễ Tuyên Thệ / thăng đẳng cấp  Vovinam ngày 13 tháng 05 năm 2005 lúc 18 giờ 30:

 

 

    • Danh sách các em thi đậu ngày Thi Lên Đai (graduere) 29.04.2005 sẽ được đăng lên trang web: http://www.vinanet.dk/  -> Tin Tức -> Hội Văn Hóa VN tỉnh Århus
    • Chương tŕnh Lễ Tuyên Thê / thăng đẳng cấp thứ sáu 13.05.2005:

. 18 giờ 00: các em tập trung để tập dượt và chuẩn bị nghi thức

. 18 giờ 30: nghi thức Tuyên Thệ và biểu diễn vơ thuật

. 19 giờ 30: chấm dứt

·        Thứ sáu 20.05.2005 sẽ không có sinh hoạt Vovinam, v́ HLV Thành tham dự Đại Hội Vovinam ở Frankfurt 20-22.05.2005

 

Kính mời Ban Điều Hành HVHVN, cộng tác viên trong các Ban HVHVN và  phụ huynh đến tham dự Lễ để khích lệ tinh thần cho các em.    

 

 

NB.: Thủ khoa sẽ được phát đai miễn phí. C̣n những em khác sẽ đóng tiền 60 kr. cho Lam đai của ḿnh. Phụ huynh các em Lam Đai cấp 1 có thể mua một khúc viền vàng (tiệm văi kế Salling, nằm bên trái trên đường xuống Politigård) để may vào áo cho các em (1 gạch vàng).

 

 

 

 

HLV. Trần Ngọc Thành (mobil: 51 29 90 08)