VOVINAM

Information / Thng bo

 

Mua v phục

 

Lớp v thuật Vovinam sẽ bắt đầu đặt mua v phục cho cc em.

V phục sẽ đặt mua từ Việtnam. Mổi bộ gi 250 kr (+ tiền thuế an mạch nếu c)

Qu phụ huynh no muốn mua v phục cho con xin điền vo phiếu đặt mua v phục dưới đy v nộp cho ti (hạn cht nộp đơn đặt mua đồ v v đng tiền 250 kr. cho đợt 1 l: thứ su 01.04.2004).

Ch : cc em khng c v phục vẫn tiếp tục mặc đồ thể thao tập v như thường lệ.

 

Phiếu đặt mua đồ v

 

Tn & họ (của cc em): ...........................................................

Tuổi: ...........................................................

Chiều cao: ...........................................................

Cn nặng (kl): ...........................................................

 

K tn (tn phụ huynh, số điện thoại & địa chỉ):

 

 

*****Lưu *****

 

Buổi tập v thứ su ngy 02 thng 04 năm 2004 sẽ chấm dứt vo lc 18giờ30 (sớm hơn thường lệ)