Lớp Vơ Thuật VOVINAM DK

Thông báo

 

Khai giăng khóa Mầm Non (5-6 tuổi) ngày 27.08.2004

 

Lớp vơ thuật Vovinam DK sẽ khai giăng lớp Mầm Non Vovinam - Việt Vơ Đạo cho các em từ 05 tuổi đến 06 tuổi ngày thứ sáu 27 tháng 08 năm 2004 lúc 17 giờ tại sân vận động (Gymnastik sal) của trường Hasle skole.

Các em sẽ học mổi thứ sáu từ 17 giờ đến 18 giờ tại sân vận động (Gymnastik sal) của trường Hasle skole.

Lệ phí: 20 kr./năm (hội viên Hội VH miễn phí).

 

Đăng kư: xin phụ huynh điền ”Phiếu Ghi Danh” dưới đây và nộp cho Ban Thể Thao hay Ban Giáo Dục của Hội Văn Hóa.

 

HLV. Trần Ngọc Thành

-------------------------------------------- klip ---------------------------------------------------------

Phiếu Ghi Danh Lớp Vơ Thuật Mầm Non

 

Tên & họ cha (hoặc mẹ):  ...........................................................

Địa chỉ (email):               ...........................................................

Điện thoại:                      ...........................................................

Tên & họ con (tuổi):                ...........................................................

Hội viên Hội VH (C hay K):..........................................................           

 

Kư tên (phụ huynh):