Thng Bo

(Lớp v thuật Vovinam)

 

 

V đường Vovinam rhus sẽ khai ging 2 lớp v thuật Vovinam

Ngy thứ su 03 thng 09 năm 2004 tại Brobjerg skolen (lokale 110):

 

Ch : . Một số cc mn sinh Lam đai sẽ phụ với HLV Thnh dạy cho 2 lớp nầy

. V trường Hasle skole c specielt arrangement từ 20.08 đến 20.09.2004 cho nn lớp v thuật sẽ tạm thời mượn trường Brobjerg skole

. Muốn vo khu vực lokale 110 v 114 của trường Brobjerg skole, xin qu phụ huynh v cc em nhớ bấm kode: 0105 #

        Lớp Mầm non (từ 5 đến 6 tuổi, học từ kl. 17 đến kl. 18): sẽ c những sinh hoạt tập thể vui chơi, hoạt động thể dục, vận động thn thể phối họp với v thuật cho cc em. Ngoi ra cc em sẽ được học hỏi them về Lễ gio, tinh thần v đạo,

 

        Lớp thiếu nin (từ 7 đến 15 tuổi, học từ kl. 18 đến kl. 19): lớp nầy khai ging cho cc em bắt đầu học v Vovinam. Cc em sẽ được học v thuật v tinh thần v đạo Vovinam.

Ch : cc em đang học lớp Vovinam (fr sommerferie 2004) sẽ tạm thời học

lớp nầy

 

Ngoi ra lớp của cc em Lam đai (xanh dương đậm, mrke bl) sẽ sinh hoạt trở lại bnh thường từ thứ su 27 thng 08 2004 Brobjerg skolen, lokale 114 từ kl. 18 đến kl. 20

 

 

ăng k: xin phụ huynh điền Phiếu Ghi Danh dưới đy v nộp cho Ban Thể Thao hay Ban Gio Dục của Hội Văn Ha. Hoặc gởi email cho vovinam_aarhus@yahoo.com

 

HLV. Trần Ngọc Thnh

-------------------------------------------- klip ---------------------------------------------------------

Phiếu Ghi Danh Lớp V Thuật

 

Tn & họ cha (hoặc mẹ): ...........................................................

ịa chỉ (email): ...........................................................

iện thoại: ...........................................................

Tn & họ con (tuổi): ...........................................................

Hội vin Hội VH (C hay K):..........................................................

K tn (phụ huynh):