Thông Báo

 ( đường Vovinam Århus)

 

 

đường Vovinam Århus đă khai giăng 2 lớp thuật Vovinam

ngày thứ sáu 03 tháng 09 năm 2004:

 

Chú ư: . Một số các môn sinh Lam đai (lớp Vovinam khóa 1) sẽ phụ với HLV Thành dạy cho 2 lớp nầy

 

·        Lớp Mầm non (từ 5 đến 6 tuổi, học từ kl. 17:10 đến kl. 18): sẽ có những sinh hoạt tập thể vui chơi, hoạt động thể dục, vận động thân thể phối họp với vơ thuật cho các em. Ngoài ra các em sẽ được học hỏi them về Lễ giáo VN, tinh thần đạo,…

 

·        Lớp thiếu niên (từ 7 đến 15 tuổi, học từ kl. 18:10 đến kl. 19): lớp nầy khai giăng cho các em bắt đầu học Vovinam. Các em sẽ được học thuật tinh thần đạo Vovinam (kết hợp với văn hóa dân tộc VN)

 

Ngoài ra lớp của các em Lam đai (xanh dương đậm, khoá 1) tập từ kl. 18:10 đến kl. 20

 

 

Đăng : xin phụ huynh điềnPhiếu Ghi Danhdưới đây nộp cho Ban Thể Thao hay Ban Giáo Dục của Hội Văn Hóa. Hoặc gởi email cho vovinam_aarhus@yahoo.com.

Hội viên hội Văn Hóa miễn phí. Không hội viên đóng 20 kr cho khóa học.

 

HLV. Trần Ngọc Thành

-------------------------------------------- klip ---------------------------------------------------------

Phiếu Ghi Danh Lớp Thuật Vovinam

 

Tên & họ cha (hoặc mẹ):  ...........................................................

Địa chỉ:    ....................................................................................

Điện thư (email):            ...........................................................

Điện thoại:                      ...........................................................

Tên & họ con (tuổi):                ...........................................................

Hội viên Hội VH ( hay Không):................................................           

 

Kư tên (phụ huynh):