Vơ đường VOVINAM DK

Thông báo tháng 12/2004

 

 

1.    Tổng dợt ”Biểu diễn vơ thuật Vovinam” ngày 10.12.2004

·        Các em phải có mặt tại Langkær Gymnasium lúc 17giờ 10 thứ sáu ngày 10.12.2004 để tổng dợt

·        Các em phải mang theo vơ phục (nếu đă có)

·        Các em sẽ tổng dợt đến 18giờ30

·        Xướng Ngôn Viên (Lệ Uyên, Nguyệt Cầm, Minh Ánh)

·        Lớp Mầm Non: ngoài trừ vài em không biểu diễn được v́ “không tập trung”, hầu hết lớp Mầm Non sẽ biểu diễn (+ phần biểu diễn của em Vi)

·        Lớp Nhập môn khoá 2: biểu diễn Tự Vệ Nữ (Nguyệt Cầm, Minh Ánh, Thanh Trúc và Thục Linh)

·        Lớp Lam Đai:

Ø      Khai Môn Quyền (Peter, Vi, Lệ Uyên, Phi Huỳnh và Martin)

Ø      Tự Vệ Dao (Phi Huỳnh và Vi)

Ø      Tam Đấu (Martin, Vi và Phi Huỳnh)

 

Xin quư Phụ Huynh ủng hộ và giúp đỡ cho các em đi tập đúng giờ, nhất là các em trong lớp Mầm Non (v́ các em chưa biết biểu diễn là ǵ).

 

 

2.    Chương tŕnh trong ngày Biểu diễn vơ thuật 11.12.2004

Các em sẽ  tập trung tại cánh tay  phải của sân khấu vào lúc 20giờ để chuẩn bị ”làm nóng (opvarm) để  biểu diễn.

Xin phụ huynh giúp cho các em mặc vơ phục trước khi biểu diễn và thay đồ cho các em sau khi biểu diễn.

 

 

 

HLV. Thành

Mobil: 51 29 90 08 (vovinam_aarhus@yahoo.com)